Projekat je realizovan uz pomoć startap kompanie iz sex tech industrije koja se bavi razvojem proizvoda pametnih vibrator uređaja. Podaci su prikupljeni u praćenim sesijama više korisnica ovog vibratora. Za potrebe ovog projekta kreirala sam posebno softversko rešenje za prevođenje prikupljenih podataka iz numeričkog formata u zvučnu i vizuelnu grafiku.

Softver napisan u JavaScript programskom jeziku uz pomoć P5js i Tone.js biblioteka

Detaljnom analizom 56 setova podataka, uočila sam sličnosti između prosečne muzičke numere i sesije. U oba slučaja, vrednosti podataka dinamički rastu i opadaju u okviru nekog vremenskog intervala, kreirajući svojevrsan ritam. Vrednosti prikupljenih podataka poput temperature tela, jačine motora, pozicije i jačine pritiska vibrator uređaja, konvertovala sam su u notni sistem. U zavisnosti od dinamike smene ovih vrednosti, svaka kolona u tabeli je prevedena u odgovarajući instrument čija uloga u okviru muzičke numere sliči ulozi grupe podataka u celokupnom setu podataka.

Podaci u CSV formatu (neki parametri su sakriveni zbog privatnosti podataka)

Grafikon prikaz jedne sesija (plavo-snaga pritiska, zeleno-temperatura tela, narandžasto-jačina motora)

Po jedna numera sa albuma u trajanju od 5-7 minuta će svirati preko zvučnika, tako je publika može čuti u čitavom prostoru galerije. Koristeći projektor, na jednom zidu će biti prikazana projekcija odgovarajuće vizualizacije koja prati trenutnu numeru. Album ukupno ima 6 numera koje će se senjivati u krug, bez prestanka. Kako ne bi ometale zvuk glavne pesme, ostalih 5 numera sa albuma, koje se ne puštaju trentno preko zvučnika, publika će moći da posluša preko slušalica zakačenih blizu malih ekrana na kojima su prikazane njihove vizualizacije.

Nacrt rada u prostory galerije, fotomanipulacija.

Verzija 1: Sessiija uzorak 01

Verzija 1: Sessiija uzorak 02

Verzija 1: Sessiija uzorak 03